Innovatief pilootproject naar invulling vacatures of terugkeer van langdurig zieken

  • Ondernemers Barbara en Elke vertrekken vanuit een workshop met een wetenschappelijk onderbouwde methodiek
  • gemeenschappelijke visie, uitgewerkt door werkgever en zijn team
  • vacatures invullen met een duurzaam karakter
  • werknemers sneller inschakelen na afwezigheid
  • coaching op en naast de werkplek
  • enkel tijdsinvestering geen extra financiële kost
Interesse? Neem vrijblijvend contact met Barbara 0499 77 49 77 of Elke 0485 61 22 11

Barbara en Elke zijn als ondernemer een innovatief pilootproject naar invulling van vacatures of terugkeer van langdurig zieken gestart. Zij zijn ervan overtuigd dat het proces sneller succes kent wanneer het gedragen wordt vanuit een onderbouwde en gemeenschappelijke visie, uitgewerkt door de werkgever en alle collega’s van een team. Vacatures worden sneller ingevuld of aangepast en de terugkeer van zieke werknemers verloopt gemakkelijker op de werkvloer als men het proces niet louter bekijkt vanuit de toeleiding van werkzoekende of enkel vanuit de behoefte van de werknemer.

Hiervoor bieden zij een workshop op maat aan op basis van een uitgebreid intakegesprek. Deze workshop kan dienen als opleiding, sensibilisering of als teambuilding. Doelstelling is om vacatures in te vullen met een duurzaam karakter en werknemers sneller in te schakelen na afwezigheid. Zij coachen de teams voor 4 uren op de werkvloer om het resultaat dat uit de workshop is gekomen te implementeren. Zij begeleiden de werknemer of de potentiële kandidaat werkzoekende, die zij zelf voor u gaan screenen voor de juiste match, voor nog eens 4 uren. Dit alles volledig gesubsidieerd!