Advies aan bedrijven door externe procesbegeleider

Zit je met een concreet probleem in je bedrijf of organisatie, dan kan een externe procesbegeleider een grote hulp zijn in het onderzoeken en analyseren van het probleem. De uitkomst: een verslag met de conclusies van het onderzoek en de analyse met een implementatie-plan waarmee je weer zelf verder kan als bedrijf. Wil je nadien nog ondersteuning om op te volgen en af te toetsen hoe de implementatie loopt, dan kunnen we dit ook bieden.

Om jouw probleem te onderzoeken en te analyseren gebruiken we de LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Na een kennismaking en het uizetten van de juiste onderzoeksvraag wordt een traject opgesteld, waarin het van cruciaal belang is welke medewerkers betrokken worden in de analyse. De analyse kan over verschillende fasen verlopen en met verschillende betrokkenen afhankelijk van de te onderzoeken vraag.

Amaze-ing is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille met registratienummer DV.A242520. Ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars kunnen aldus van deze subsidiemaatregel gebruikmaken. Voor meer info: zie www.kmo-portefeuille.be

Hoe gaan we te werk?

De gecertifieerde LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator van Amaze-ing is Elke Brosens. Bij interesse zal zij me jou een intake gesprek voeren van een half uur. Indien gewenst kan er ook een demonstratie van de methodiek zijn voor een groep van 4 tot 6 mensen. Hiervoor dien je dan  wel 1,5 uur te voorzien. Bij de intake wordt de adviesvraag verduidelijkt en wordt afgesproken op welke momenten interventies dienen te gebeuren voor de analyse.  De interventies kunnen van 2 uur tot 2 dagen duren afhankelijk van de complexiteit van de vraag en de werknemers die betrokken dienen te worden. Ten laatste 14 dagen na de laatste interventie krijgt u het adviesverslag waarin conclusies in woord en beeld worden weergegeven en waarin ook een implementatieplan opgenomen is.

Doorbreek de 80/20-regel in je team of organisatie

Vind je ook dat je teveel tijd verdoet in meetings waar 20% van de aanwezigen 80% van de tijd spreken en de andere 80% al op voorhand weten wat de 20% gaan zeggen? Herken je ook het beeld dat 80% van de aanwezigen achterover geleund zitten aan de vergadertafel of bezig zijn met andere zaken en dan na de meeting aan de koffiemachine zeggen “Dit gaat nooit werken”.  Zo verspillen we met z’n allen uren per week, dagen per maand en weken per jaar. 

Gelukkig zijn niet alle meetings zo saai. Zelf voel je wellicht aan dat wanneer je samen met je collega’s aan een tekenbord staat, of wanneer een collega een duidelijke visuele weergave heeft gemaakt in Powerpoint, dat je dan als groep soms veel concreter aan de slag gaat en er meer betrokkenheid is. Maar een tekenbord of een goed uitgewerkte Powerpoint vormen nog geen garantie tot succes. Te vaak behoort de tekenaar aan het bord of de maker van de Powerpoint tot die groep van 20% en zit de 80% er passief naar te kijken. Opnieuw massaal tijdverlies dus. 

Hoog tijd dus om die 80/20 regel te doorbreken en in je team of organisatie het maximum te halen uit je medewerkers. Dit is waar LEGO® SERIOUS PLAY® kan helpen

LEGO® SERIOUS PLAY® : Haal het maximum uit je medewerkers, verhoog hun betrokkenheid en vertrouwen in de besluitvorming

Met de LEGO® SERIOUS PLAY® methode gaan we heel anders te werk. We laten hierbij het groepsoverleg faciliteren door een LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator die de probleemstelling samen met de groep omzet in beeldvorming. Eén beeld zegt immers meer dan 1000 woorden. En u raadt het al, hiervoor gebruiken we LEGO®-blokjes.

De facilitator zorgt er eerst voor dat de deelnemers vertrouwd geraken met het omzetten van hun visie of idee in een LEGO®-bouwwerkje. Elke deelnemer krijgt hierbij een weloverwogen set van bouwstenen. Het is verbazend te zien hoe bijna iedereen daar iets unieks mee maakt. Tijdens de workshop  zorgt de facilitator ervoor dat de groep geleidelijk dieper ingaat op de probleemstelling. Belangrijk hierbij is dat iedereen evenveel aan bod komt en zijn/haar ideeën steeds visueel maakt aan de hand van de bouwwerken. Heel vaak wordt hiermee onmiddellijk duidelijk wat iedereen van de groep als idee of mening naar voor schuift, waardoor het gemakkelijker wordt om als groep uiteindelijk tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Ook die oplossing wordt visueel gemaakt met een bouwwerk waar alle deelnemers letterlijk en figuurlijk hun steentje aan bijdragen.

LEGO® SERIOUS PLAY® is dus een methode om groepsprocessen te faciliteren met de bedoeling om de probleemoplossing vanuit de groep te laten komen op een manier dat iedereen zich betrokken voelt en ook akkoord gaat met de besluitvorming.

Wil je graag meer uitleg of wil je een demo krijgen, dan kan je rechtstreeks contact opnemen met Elke (tel 0486 61 22 11) of je vraag stellen via onderstaand formulier: