Privacyverklaring Amaze-ing

Elke Brosens – Amaze-ing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

Maatschappelijke zetel:

Leuvensesteenweg 564, 3200 Gelrode
Ondernemingsnummer: 0809.042.950
0485 61 22 11
elke@amaze-ing.be

Verzameling en registratie van persoonsgegevens

Om u te kunnen contacteren vragen wij uw naam en voornaam, uw telefoonnummer en uw e-mail adres. Om te kunnen factureren vragen wij tevens de naam van uw organisatie, het adres en ondernemingsnummer.

Amaze-ing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Amaze-ing verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Amaze-ing bewaart uw persoonsgegevens gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Amaze-ing verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Amaze-ing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Amaze-ing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag kan u gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens, mits u zich identificeert met een kopie van uw identiteitskaart. Indien nodig, kan u vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen, met uitzondering van de gegevens die een wettelijk bepaalde bewaringstermijn hebben.