Elke Brosens

Dorp 42, Nieuwrode

elke@amaze-ing.be

0485 61 22 11

 

Over mezelf

Hoi, ik ben Elke.

Sinds 1999 ben ik zelf ook aan het werk, eerst als psychotherapeut, later als loopbaanbegeleider en nu combineer ik die twee uitdagingen in mijn zelfstandige praktijk. Ik startte mijn carrière in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, waar ik vooral werkte met gezinnen. Omdat mensen en hun contexten me blijvend boeiden volgde ik de opleiding tot systeemgericht psychotherapeut. Toen de Vlaamse Overheid startte met het systeem van loopbaancheques trok dat mijn aandacht omdat ik dagelijks ondervond dat werk en de stress daarrond een enorme invloed kan hebben op het gezinsgebeuren. Ik maakte de overstap naar de tewerkstellingssector om de loopbaanbegeleiding mee vorm te geven. Tot ik in 2009 zelf in mijn persoonlijk leven erg getroffen door het overlijden van ons zoontje. De individuele hulpverlening werd me te zwaar en ik koos ervoor om professioneel een andere weg in te slaan. Ik werd diensthoofd en stafmedewerker, in het facilitaire departement van een psychiatrisch ziekenhuis, zo bleef ik toch betrokken bij de evoluties in de geestelijke gezondheidszorg. Uiteindelijk voelde ik mijn eigenlijke kracht terug komen om mensen individueel en in gezinsverband te begeleiden. En dat doe ik nu opnieuw met veel energie. Doorheen mijn geschiedenis heb ik daarbij veel ervaringen meegenomen die ik kan inzetten in mijn werk. Als psychotherapeut ben ik zelf op een heel indringende manier geconfronteerd met afscheid nemen en heb ik intussen veel bijgeleerd over rouw en verlieservaringen. Niet alleen door overlijden maar ook door ziekte kan werk plots niet meer hetzelfde zijn als voordien. Als loopbaanbegeleider heb ik mee aan de wieg gestaan van de trajecten loopbaanbegeleiding. Ik beschik dan ook over veel bruikbare ‘tools’ die ik inzet waar nodig. Mijn eigen ervaringen als werknemer, onderzoeker, projectmedewerker, stafmedewerker en diensthoofd helpen uiteraard ook in loopbaantrajecten. De combinatie psychotherapie/loopbaanbegeleiding en mijn eigen ervaringen als werkende mama geven me ook een enorme bagage om rond verschillende gezinsthema’s te werken.

Loopbaanbegeleiding

Als loopbaanbegeleider wil ik jou opnieuw goesting doen krijgen in je werk en je leven. Je krachten opnieuw laten ontdekken om met plezier terug aan het werk te gaan. We moeten immers allemaal nog lang aan het werk, beter dus om dat met volle goesting te doen. Na 16 jaar eigen werkervaring in diverse functies, zowel in geestelijke gezondheidszorg als in de tewerkstellingssector, heb ik een breed inzicht verworven in de complexe interacties tussen werkgever en werknemer en de omgeving. Ook mijn opleiding tot systeemgericht psychotherapeut helpt me in deze begeleidingen. Ik vertrek hierbij vanuit jouw verhaal en bied maatwerk, geen standaard traject. Samen gaan we voor: je draai terug vinden in je werk, knopen doorhakken, zekerheid en rust in je hoofd vinden, het beste van jezelf naar boven halen, komaf maken met drempels en obstakels op je pad en terug zelfvertrouwen en kracht vinden. Kortom: voor een werkbare carrière, waarin jouw passies en talenten centraal staan en waarbij je een mooie balans vindt met je gezin en je hobby’s.

Outplacement

Ben je ontslagen dan heb je in veel gevallen recht op outplacement. Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en activiteiten om ontslagen werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe job of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. Deze begeleiding wordt dan betaald door je werkgever. Je kan hiervoor ook bij mij terecht, ik beschik over het certo-certificaat, een kwaliteitsgarantie om outplacementtrajecten aan te bieden.

Systeemgericht psychotherapeut

We staan niet alleen in het leven, maar leven in interactie met andere mensen en met de maatschappij. Het is niet alleen de dialoog met de buitenwereld, maar ook onze innerlijke dialoog die ons beïnvloedt. Als therapeut vertrek ik vooral vanuit die verbondenheid. Ik vertrek niet vanuit een diagnose, maar vanuit jouw verhaal. In een eerste gesprek bekijken we waarmee ik jou al dan niet kan helpen en of we samen verder gaan. We bekijken wat jou ertoe gebracht heeft om contact op te nemen, wat je al allemaal geprobeerd hebt om het probleem op te lossen en hoe ik je daarin kan helpen. Het verdere traject is een zoektocht waarin we ons verder verdiepen in jou verhaal om het duidelijker te krijgen en bewuster. Vanuit dit bewustzijn kan er verandering op gang komen bij jezelf en/of in je omgeving. Naast gesprekstechnieken maak ik ook gebruik van creatieve methodieken tijdens onze ontmoetingen. Thema’s waar ik ervaren in ben:

  • Kinderen van ouders met psychiatrische problemen, zowel kinderen als volwassenen
  • Rouw en verlieservaring
  • Ouderschap, ook in nieuw samengestelde gezinnen
  • Werk en studiekeuze

Waar vind je me?

  • Dorp 42, Nieuwrode (Holsbeek)

Contacteer me vrijblijvend telefonisch op 0485 61 22 11 of via onderstaand formulier voor een kennismakingsgesprek